Köpingsortens Biodlarförening

Program 2020
Nybörjarkurs i biodling i Köping, start 12 febr 2020.
Kursledare Arne Rohback och som medhjälpare Stina Öryd.

Anmälan till: Vuxenskolan i Köping tel 021-12 80 85,
eller mail: caritha.fredricson@sv.se

Ordförande Sig-Britt Bodén Tel 072-7421033 E-post; Sig-Britt Bodén