Västeråsortens Biodlarförening

”Biprat” Hej! Surret Tar vinterlov och fortsätter i maj 2020 måndagar jämna veckor.
Ta med eget fika och aktuella frågor och iakttagelser.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Västeråsförningen.