Afrikansk svinpest i Västmanland – hur påverkas biodlingen?

13 september, 2023

Från biodlaredistriktet i Västmanland känner vi till att det finns ca 15 bigårdar inom det avspärrade området, men det kan finnas betydligt fler som vi inte känner till. Svinpesten drabbar inte bin och påverkar inte honung, men mark och utrustning i bigårdarna kan vara kontaminerade av viruset och riskera att sprida smittan vidare via biodlare och utrustning. Det är också viktigt att vildsvin inte skräms, nu vill vi att vildsvin som bär på smittan stannar kvar inom området och inte rör sig till nya områden där smittan inte finns än.

I många bigårdar runt om i länet pågår fortfarande slutskattning, varroabehandling och invintring av bisamhällena. Vi har därför ställt frågan till Jordbruksverket om vad som gäller för biodlingen inom avspärrningen. Jordbruksverket besvara frågor i tur och ordning och det har inte blivit vår tur än, så vi avvaktar deras besked.

Fram till dess Jordbruksverket kommer med besked är det de allmänna besluten som gäller inom avspärrningen. Det är inte tillåtet att vistas i det avspärrade området annat än på anlagda vägar och markerade tomter. Det är inte tillåtet att föra ut material från området.

Vi återkommer när vi får besked från Jordbruksverket.

Anders Johannesson, Orf. Västmanlands läns biodlaredistrikt

tel 070-373 8780

Mer info:

Jordbruksverket: https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest/informationsmaterial-om-afrikansk-svinpest

Statens veterinärmedicinska anstalt: https://www.sva.se/