Aktiviteter i Västmanland

Nästa års Januarimöte
Tredje lördagen i januari 2021 I Sala

kl. 10:00 – 13:00
Lokal Täljstenen i Aguélimuseet.

Distriktsårsmöte i Västerås 2021

På grund av Coronaläget
så ställer vi in förestående Vårmöte den 18 april.

Höstmötet 2020
Årets biodlarsommar går in på upploppet och snart är hösten här.
Distriktsstyrelsens planering innebar att vi skulle bjuda in till en länsträff under oktober månad.
Som ni vet har ju Corona-pandemin satt de flesta planerna för året satts ur spel, så vi vill från
styrelsens sida redan nu meddela att det möte som planerats till den 17/10 ställs in.
Vår förhoppning är så klart att pandemin och dess smittspridning ska avta, så att vi under nästa år
ska kunna genomföra det som planeras!
Vi tillönskar alla en skön fortsättning på augusti!

Styrelsen

Föreningsprogram 2020
Program för Arbogaortens Biodlarförening 2020 Kommer
Program för Köpingsortens Biodlarförening 2020 Kommer
Program för Hallstahammarortens Biodlarföreningen
Program för Salaortens Biodlarförening
Program för Västeråsortens Se föreningens Hemsida Västeråsortens Hemsida