Anmäla innehav av bisamhällen

Har du nyligen skaffat bin eller har du planer på att under innevarande säsong göra det, tänk då på att anmäla var dina bisamhällen finns.
Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda.
Anmälan ska göras när du som biodlare upprättar en ny bigård eller tar över en bigård. Sen ansvarar du för att meddela när du avvecklar bigården. Blankett för anmälan kan laddas ner genom att klicka här.
Man kan även använda denna sida för att göra det direkt på nätet klicka här

Varför vill vi att du ska anmäla var din dina bigårdar är belägna. Det tror vi att du förstår, för att när det blir utbrott av bisjukdomar i närheten så skall bitillsyningsmännen ha lätt att hitta dina bigårdar. Bitillsyningsmannen arbetar på uppdrag av länsstyrelsen för att begränsa de skador som kan uppkomma på omkringliggande Bigårdar. I och med att din bigård är anmäld av dig så underlättar det Bitillsyningsmannen att begränsa biodlarnas skador på sina bigårdar. PS det är bara Länsstyrelsen och aktuell Bitillsyningsman som får del av uppgifterna.

Västmanlands distrikt lämnar inte ut medlemsregistret till någon myndighet på SBR-medlemmar för att kunna få in anmälningar om uppställningsplatser för bisamhällen i i Västmanland. Förfrågan har gjorts till Sveriges Biodlares Riksförbund som har sagt att medlemsregister inte lämnas ut med hänvisning till PUL. Det stämmer med Västmanlands Biodlardistrikts tolkning av PUL att vi inte kan lämna ut medlemsregistret, eller snarare att medlemsregistret inte kan användas till annat än våra egna behov.
Västmanlands Biodlardistrikts Styrelse är eniga om att inte lämna ut medlemslistan, utan försöker lösa uppgiften på annat sätt. Vi delar Länsstyrelsen i Stockholms Läns åsikt om att få in rapport om uppställningsplatser. Vi ska naturligtvis bistå Länsstyrelsen i Stockholms Läns strävan och påminna våra medlemmar, men bör nog också be våra föreningar att vara försiktiga med medlemsregistren.
Vi uppmanar ännu en gång våra medlemmar att sända in sina anmälningar var ni har era bisamhällen. Det är en skyldighet som biodlare att göra detta.

Med vänlig hälsning
Styrelsen