Säljes

Vax, Glasburkar och Plasthinkar mm – SÄLJES
Särbehandlat vax Svea och lågnormal dagspris / kg. i mån av tillgång
Glasburkar och Plasthinkar på beställning. OBS! Beställningen är bindande. 
Myrsyra : 85% och 60%. samt doseringssprutor finns på lager.
Oxalsyra på burk med socker .
Åke Sandin, 0224-212 48