Styrelsen har ordet

Varje år så kommer det ett mejl och det står också om det i Bitidningen, att vi vill att du som är ansvarstagande biodlare lämnar in uppgifter på hur många kupor du har, hur många samhällen som dog för dig och hur mycket honung du skördade i år till kassören i din förening. Alla föreningar skickar sin sammanställning till distriktet som sedan skickar in det Sveriges Biodlares Riksförbund. Det blir till slut en sammanställning för hela Sverige! Det är väldigt viktigt att vi lämnar in dessa uppgifter då de ligger till grund för de bidrag som vi söker från jordbruksverket.
De bidrag som jordbruksverket i sin tur får från EU som är beräknat på antalet bikupor.
Bidragen kommer oss biodlare till del i olika projekt som SBR kan söka pengar till och driva.
P.S. din sammanställning som du lämnar in till kassören förstörs efter inlämning och ditt namn finns inte med på den lista kassören lämnar in.