Lokala kurser i biodling

Västerås, Sala och Köpings Biodlarföreningar anordnar kurser för nya biodlare. Och vi använder ett nytt kursmaterial som består av två böcker ”Mina första år som biodlare” och arbetsboken ”Min biodling”. Vi börjar med kunskapsinhämtning inomhus och fortsätter med praktiska övningar på olika bigårdar under senvår och sommar och höst. Kursen omfattar de två första åren som biodlare och om det är möjligt så får alla deltagare i kurserna en mentor som har varit biodlare ett tag.
Är du intresserad kan du ta kontakt med följande:
I Västerås Nybörjarkurs Lennart Wernersson, E-post;Lennart Wernersson
I Västerås Fortsättningskurs Helena (Lena) Nilsson, E-post;Helena Nilsson
I köping Arne Rohback, E-post;Arne Rohback
I Sala med Åke Sandin, Epost;Åke Sandin

Fadderverksamhet
Föreningar som inte regelbundet ordnar kurser har ofta fadderverksamhet, kontakta din närmaste förening

Det finns även kurser i tex drottningodling, avläggare mm, läs mer på de olika föreningarnas hemsidor