Föreningar i Västmanland

Arbogaortens Bf HEMSIDA
Ordförande:
Lena Kleingeld
Nannbergs, Nanntorp 222
732 91 Arboga
Tel: 076-200 80 23
E-post: lena.kleingeld@gmail.com

Hallstahammars Bf HEMSIDA
Ordförande:
Stina Öryd
Tel: 070-665 82 63
E-post: stina@oryd.nu

Kungsörortens Bf
Ordförande:
Anders Östman
Tel: 070-465 61 64
E-post: torpa152@hotmail.se
Korresponderande:
Åsa Kratz
Tumbo-Hassmyran 1,
736 92 Kungsör
Tel: 070-176 32 14
E-post: Åsa Kratz

Köpingortens Bf
Ordförande:
Mats Ullberg
Tel: 070 510 99 25
E-post: mats@ullberg.us
Kontaktperson:
Anita Björklöv-Hedlund
Åkerby 10
731 95 Köping
Tel: 070-569 44 56
E-post: anita.b.hedlund@gmail.com

Salaortens Bf HEMSIDA
Ordförande:
Åke Sandin
Tel: 070-202 47 56
E-post: ake.sandin2@gmail.com

Tillberga Bf
Ordförande:
Sven Englund
Björksta Tomta 4
Tel: 070-714 22 79
E-post: Sven Englund
Korresponderande:
Matts Carlsson
Spännars Björksta
725 96 VÄSTERÅS
Tel: 070-546 74 50
E-post: Mats Carlsson

Västeråsortens Bf Hemsida
Ordförande:
Elisabeth Spillman Åkerlund
Kinsta kvarn 1
725 95 VÄSTERÅS
Tel: 070 730 35 52
E-post: Elisabeth Spillman Åkerlund