Bitillsynen

OBS!
För aktuellt smittläge kontakta din bitillsynsman eller läs mer på jordbruksverkets sida.

För besiktning eller övriga frågor rörande bisjukdomar kontakta respektive bitillsynsman, enligt nedan.

Distrikt 1
Västerås, Öster om Svartån
Per Eriksson, 021-653 18 alt. 070-668 73 53
och Väster om Svartån
Lennart Gustafsson, 076-112 54 31

Distrikt 2
Hallstahammar, Alla församlingar
Surahammar, Sura församling
Tommy Larsson 070-366 26 59

Distrikt 3
Köping, Alla församlingar
Arne Rohback, 0221-157 96

Distrikt 4
Kungsör, Alla församlingar
Kjell Feldt, 0227-201 12
och
Björn Larsson, 0227-34 70 81 alt. 073-816 82 95

Distrikt 5
Arboga, Alla församlingar

Distrikt 6
Skinskatteberg, Alla församlingar
Mats Öhgren, 070-259 21 97

Distrikt 7
Fagersta, Alla församlingar
Norberg, Alla församlingar
Åke Sandin, 0224-212 48

Distrikt 8
Sala, Alla församlingar
Åke Sandin, 0224-212 48