Detta gäller för biodling inom den avspärrade zonen med anledning av svinpesten

16 september, 2023

Jordbruksverket har ikväll (2023-09-15) meddelat ett nytt beslut som omfattar biodlingen inom det avspärrade området. Det finns publicerat på Jordbruksverkets sajt: https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest#h-Forfattningarochbeslut

Av beslutet framgår att biskötsel inom tomtgräns är tillåtna. Så om det finns det bikupor på tomtmark inom zon så är skötsel av dessa tillåtna.

Åtgärder som vidtas i samband med biodling är även tillåtna under förutsättning att bigården finns i direkt anslutning till åker, betesmark, anlagd väg eller markerad tomtgräns.

Skötsel av bikupor som står på andra platser än ovanstående är inte tillåten (eftersom aktiviteter där människor och fordon vistas i skog och mark är förbjudna). Av beslutet framgår dock att Jordbruksverket kan besluta om undantag från restriktionerna om det finns särskilda skäl.

Fordon, maskiner och redskap som har använts i samband med djurhållning i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur smittad zon. Jordbruksverkets instruktioner för rengöring och desinfektion ska då följas.

Honung, vax och andra biprodukter / animaliska biprodukter får föras ut från zon så länge restriktionerna i smittad zon har efterlevts.

Information om ersättning hittar du här (ersättning till djurägare) https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest#h-Ekonomiskersattningtilldjuragarejagareochandra

Har man haft kostnader och förluster med anledning av restriktionsbeslutet riktar man ersättningsanspråken till Jordbruksverket som sedan prövar ansökan mot bestämmelserna i epizootilagen.

Från Västmanlands läns biodlaredistrikt är vi glada för att Jordbruksverket snabbt arbetat fram dessa klarlägganden vilket innebär att biodlarna kan fortsätta varroabekämpningen och invintringen av sina bisamhällen, alternativt har möjlighet att ansöka om undantag om villkoren inte kan uppfyllas.

Anders Johannesson

Ordf. Västmanlands läns biodlaredistrikt