Årsmöte

22 januari, 2021

Nu laddar vi för årsmöte!

Alla medlemmar är välkomna att logga in och delta på mötet, även om det vid eventuell omröstning är ombuden som har rösträtt!

Under mötet kommer vinnaren av ”Länets bästa honung 2020” att offentliggöras.

Tid: 20 februari 2021 klockan 10.00
Plats: den digitala plattformen Zoom, alla medlemmar får en länk via mejl.

Årsmöte 2021

Varmt välkomna!
// Styrelsen