Inbjudan till kurs om drottningodling och dess utrustning

28 mars, 2023

Arbetet med drottningodling för att få fram bra bruksbin i länet går vidare.

Lördagen den 15 april bjuds du in till en teorikurs om drottningodling. Under kurstillfället blir vi introducerade till drottningodlingens biologi, dvs hur man kan göra för att få fram de egenskaper man önskar av sina bisamhällen. Utrustning och metoder kommer att redovisas samt viktiga faktorer för att lyckas, bland annat parningssamhällets betydelse.

På kurstillfället lämnas information om den praktik som ingår i kursen och som kommer att genomföras under försommaren. Kursledare är Arne Rohback och Tommy Larsson.

Vi tar ut en kursavgift vilket inkluderar fika och boken Drottningodling steg för steg (senaste upplagan).
Anmälan är bindande och ska göras senast 3 april så vi hinner få hem böckerna i tid.

Datum och plats: lördag 15 april, kl 10-14 hos Studieförbundet Vuxenskolan, Köping.
Kostnad: 150 kr.
Anmälan: Senast 3 april på: e-post and.joh@live.se eller telefon 070-373 87 80. Obs! anmälan är bindande.

Välkommen!

Arne Rohback
Avelssamordnare